Ảnh hưởng toàn cầu:Quản lý trên toàn cầu, hỗ trợ từng quốc gia

Chia sẻ bài này:

Tầm hoạt động trên toàn cầu của chúng tôi cho thấy nhu cầu về chuyên gia tài chính kế toán trên thế giới rất cao. Hãy tham gia vào mạng lưới tài chính kế toán mang tính hội nhập nhất trên thế giới và khám phá cơ hội này đưa bạn đến  đâu

Để trở thành con đường phát triển nhanh nhất đối với nghề tài chính kế toán, ACCA đã có sự tăng trưởng đáng kể. Qua nhiều năm, chúng tôi đã hợp nhất với các tổ chức chuyên ngành cùng chí hướng và hợp tác với nhiều cơ quan và tổ chức lớn, giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu đề ra của chúng tôi. Trang này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về cách thức mà ảnh hưởng toàn cầu của chúng tôi hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn.

Các hiệp hội tài chính kế toán

Việc giảng dạy, cấp bằng và chứng chỉ cũng như hỗ trợ được thực hiện tại từng quốc gia trên toàn thế giới thông qua mạng lưới các tổ chức tài chính kế toán có cùng mục đích. Việc đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này cũng giúp chúng tôi tăng cường sự hỗ trợ cho học viên, ví dụ như các chương trình phối hợp và nghiên cứu chuyên ngành có giá trị.

Chúng tôi cũng rất vui khi đạt được những thoả thuận thành viên chung với một số trong các tổ chức này. Điều này giúp các hội viên ACCA được hưởng nhiều lợi ích từ các tổ chức như Hiệp hội Kế toán Công chứng Canada (CGA), Hiệp hội Kế toán Và Kiểm toán các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AAA) và Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông (HKICPA).

Các hiệp hội chuyên ngành toàn cầu

Chúng tôi có mối quan hệ làm việc gần gũi với nhiều tổ chức chuyên ngành liên quan khác như Hiệp hội các Nhà Quản trị Tài chính Doanh nghiệp (ACT), Viện Quản Lý Nghề nghiệp (CMI) và Viện Kế toán Quản trị (IMA).

Đại diện cho diễn đàn chuyên ngành

Thêm vào đó, chúng tôi đảm bảo ACCA được đại diện bởi nhiều cơ quan, hội đồng và tổ chức liên quan trên toàn thế giới như, Liên đoàn Kế toán Thế giới (IFAC), Hiệp hội Cố Vấn Báo cáo Tài chính Châu Âu (EFRAG) và Uỷ ban Tư vấn của các Hiệp hội Kế toán (CCAB).

Các đối tác trường đại học

Để cấp các văn bằng mang tầm thế giới, chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các trường đại học như Đại học Oxford Brookes, Trường Kinh doanh Saïd của Đại học Oxford, Trường Kinh doanh Edinburgh tại Đại học Heriot-Watt và Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi thuộc Đại học London. Thông qua mối quan hệ  hợp tác giữa trường Đại học London, bạn có thể vừa theo học văn bằng Thạc  sỹ của trường Đại học London danh tiếng vừa theo học văn bằng nghề nghiệp với ACCA. 

Liên minh chiến lược

ACCA đã liên kết với Hiệp Hội Nghề Nghiệp Kế toán Úc và New Zealand (CA ANZ) để tạo nên một liên minh chiến lược.

Liên Minh này sẽ gắn kết nguồn lực của hiệp hội nghề nghiệp toàn cầu lớn nhất thế giới và một trong những hội kế toán viên công chứng hàng đầu, đưa hai hiệp hội nâng tầm ảnh hưởng, tính phù hợp và nguồn lực cho hội viên hai hội. Thông qua việc chia sẻ chuyên môn trên các nước và lĩnh vực, sự hợp tác sẽ tạo ra tiếng nói mạnh mẽ thay mặt cho 788,000 các chuyên gia tài chính hiện nay và tương lai, bao gồm 308,000 hội viên và 480,000 học viên trên 181 quốc gia. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hãy gửi email cho chúng tôi hoặc chat với đại diện của chúng tôi ngay bây giờ.  

Trở về đầu trang