Bằng cấp của chúng tôi: Hãy tìm điểm khởi đầu phù hợp với bạn

Chia sẻ bài này:

Hơn bất kỳ ai khác, chúng tôi có nhiều con đường giúp bạn đi đến thành công. Hãy bắt đầu từ cấp độ phù hợp và khởi hành hành trình ACCA của bạn từ hôm nay

Cấp độ Chuyên ngành

Cấp độ Chuyên ngành là cấp độ cao nhất trong chương trình văn bằng của ACCA. Bạn có thể bắt đầu học từ cấp độ này nếu có bằng đại học chuyên ngành liên quan, ví dụ như bằng tốt nghiệp đại học của một trường đại học được ACCA công nhận.

Tìm hiểu thêm về cấp độ Chuyên ngành

Cấp độ Cơ bản

Cấp độ Cơ bản và cấp độ Chuyên ngành là hai cấp độ tạo nên chương trình văn bằng của ACCA. Nếu chưa có bằng đại học chuyên ngành liên quan để vào học thẳng cấp độ Chuyên ngành, bạn có thể bắt đầu từ cấp độ Cơ bản. Tuy nhiên, bạn cần phải có bằng trung học liên quan.

Tìm hiểu thêm về cấp độ Cơ bản

Cấp độ Nền tảng Kế toán

Bạn chưa có bằng cấp chuyên ngành để có thể bắt đầu học từ cấp độ Cơ bản? Không sao cả. Chương trình Nền tảng Kế toán của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt được tất cả các kiến thức cơ sở.

Tìm hiểu thêm về việc bắt đầu học từ cấp độ Nền tảng Kế toán 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hãy gửi email cho chúng tôi hoặc chat với đại diện của chúng tôi ngay bây giờ.

Trở về đầu trang