Hoạch định cho hành trình của bạn:Trợ giúp bạn trên mỗi bước đường

Chia sẻ bài này:

Con đường học tập để có văn bằng của bạn sẽ như thế nào? Để giúp bạn quyết định, chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện,  yêu cầu và lối sống của bạn

Chúng tôi đã nỗ lực để các văn bằng dễ học và linh hoạt nhất có thể. Chúng tôi cũng đã mở rộng nhiều phương thức học tập và thi cử. Hãy sử dụng phần này để lập kế hoạch cho con đường hoàn tất văn bằng của bạn. 

Đào tạo

Có rất nhiều khóa học ACCA tại các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo khác. Nếu bạn chọn con đường này, chúng tôi khuyên bạn sử dụng một trong các Đối tác Đào tạo được công nhận của ACCA để đảm bảo bạn nhận được mức độ đào tạo và hỗ trợ đúng đắn trong một môi trường đào tạo phù hợp.

Tìm hiểu thêm về các lợi ích khi sử dụng một Đối tác Đào tạo được công nhận

Tự học

Bạn cũng có rất nhiều lựa chọn về tự học. Để đảm bảo chất lượng của tài liệu học tập, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nguồn tài liệu từ các Đối tác Cung cấp Tài liệu được công nhận của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về việc tự học

Tham gia các kỳ thi

Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để học viên dễ tiếp cận các bài thi cho dù họ đang ở đâu, cũng như tăng số số lượng bài thi trên máy tính để học viên dễ đăng ký thi.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn trong thi cử

Theo dõi cập nhật các thay đổi về Bằng cấp ACCA

Chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi thú vị đối với Bằng cấp ACCA và sẽ bắt đầu đưa vào chương trình thi từ tháng 9 năm 2018. 

Tìm hiểu về các thay đổi và nhiều lợi ích (Trang web bằng tiếng Anh)

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hãy gửi email cho chúng tôi hoặc chat với đại diện của chúng tôi ngay bây giờ. 

Trở về đầu trang